25 rokov na Slovenskom trhu

Prvé kroky podnikania v poskytovaní služieb pre prvovýrobcov mlieka v oblasti dojacích a chladiacich zariadení sa datujú k roku 1991, keď Ing.Andrej Bartal začal podnikať ako fyzická osoba pod obchodným menom EKOtrend.

Po niekoľkých rokoch úspešného rozvoja podnikania na domácom trhu sa začali rozrastať i zahraničné aktivity firmy na západe Európy ako aj za oceánom v USA. Vďaka týmto aktivitám sa firma EKOtrend ako prvá na Slovensku  začala zaoberať „HYGIENOU MLIEKA“, v rámci ktorej  riešila komplexnú hygienickú a poradenskú činnosť v chove dojníc po prechode z väzného na voľné ustajnenie. V súčasnosti vďaka produktom firmy ECOLAB zabezpečujeme maximálnu starostlivosť  o hygienu farmy a tým napľňame naše krédo: Prevencia je lacnejšia ako liečba !

V roku 1996 sme začali úspešne spolupracovať s firmou Schaap Agro Holland a vďaka nej sme získali veľmi bohaté skúsenosti  so špičkovou americkou dojacou technológiou SURGE. V tom čase sme ako prví  na slovenskom trhu zaviedli chladiace zariadenia mlieka   s priamym chladením a zároveň doviezli prvú modernú technológiu na dojenie oviec. Po niekoľkých rokoch úspešnej spolupráce s ďalšími výrobcami komponentov dojacej techniky sme sa dali vlastnou cestou než zastupovanie značkovej dodávateľskej firmy takejto technológie.

V roku 2002 sme dozreli a úspešne certifikovali naše vlastné dojacie zariadenie pod obchodným označením EKOpuls  -  ako jedinú slovenskú značku v oblasti dojacej techniky.

Od roku 2010 sme zjednotili firmu s touto obchodnou značkou a odvtedy znie pomenovanie našej spoločnosti EKOpuls, s.r.o. Chceme plne využiť naše štvrťstoročné skúsenosti v tejto oblasti,  pokračovať v poskytovaní služieb na špičkovej úrovni a ďalej hľadať nové technológie pri zavádzaní  užitočných vecí a myšlienok pre našich chovateľov hovädzieho dobytka ako aj chovateľov oviec a kôz.

O našich novinkách Vás budeme pravidelne informovať na našej vynovenej www. stránke pod titulkom Aktuality.