Sú to kompaktné dojacie súpravy na vozíku s možnosťou ľahkej manipulácie. V základnej verzii so spoľahlivým, výkonným, bezolejovým vákuovým čerpadlom (vývevou) a grafitovými lopatkami - na 230 V

  • pre kravy, ovce a kozy

Kanvy na vozíku môžu byť – nerezové 20, 25, 30 litrové

                                               – priehľadné plastové 23, 30 litrové

Mobilné dojacie súpravy pre kravy  sú štandardne  jednokanvové s jednou dojacou jednotkou

Mobilné dojacie súpravy pre ovce a kozy

  • jednokanvové s dvoma dojacími jednotkami (na požiadavku jedna dojacia jednotka)
  • dvojkanvové so štyrmi dojacími jednotkami – hlavne ku strungovému dojeniu

Všetky dojacie súpravy sú kompletizované podľa požiadaviek zákazníka, podtlak a pulzačné hodnoty nastavené a odskúšané podľa medzinárodných noriem. Sú vybavené kvalitnými asynchrónnymi pulzátormi, regulačným ventilom a manometrom.

Možnosť dodávky kombinovanej dojacej súpravy :  krava – ovca – koza , alebo iných kombinácií

Stacionárne kanvové dojenie obsahuje tie isté komponenty ale bez vozíka.