MPV-500Chladiace zariadenia s priamym chladením

Bez dezinfekčného automatu, bez potreby montáže:

  • do kapacity 300 litrov – kompaktný celok, agregát pod chladiacou nádržou, 230 V
  • od kapacity 400 l do 1.500 l – chladiaca nádrž a agregát na spoločnom ráme, 230 aj 400 V

S dezinfekčným automatom:

  • od kapacity 1.000 l do 14.000 l manuálnym alebo elektrickým meraním množstva mlieka

Prepravné nádrže mlieka od 500 l do 4.000 litrov – samostatná uskladňovacia nádrž, ľahko a rýchlo montovateľná na prepravnú plochu valníkov alebo prívesov.

Výmenníky tepla – jedno alebo dvojokruhové od kapacity 220 litrov do 2.000 litrov

MPP-Standard

MPV-300